Niko – adoptovaný

Niko si už užívá nového domova.