Rubín/Ruby – adoptovaný

Rubín si už užívá teplo nového domova.