Sára – adoptovaná

Sára si už užívá zaslouženého nového domova.