Florita – adoptovaná

Florita si už užívá nový domov.