Ferda a Pepa – adoptovaní

Bráchové našli nový společný domov a my máme obrovskou radost :).